LIÊN HỆ

Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.836333

Địa chỉ: số 35, đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Danh sách người liên hệ

Tên Chức vụ Điện thoại Di động Email
Bà Đoàn Hồng Hạnh Phó Giám đốc Sở 02703.836.157 0907.190.330 dhhanh_ict.stttt@vinhlong.gov.vn
Ông Bùi Quang Viễn Trưởng phòng CNTT 02703.836158 0903.879.111 bqvien_ict.stttt@vinhlong.gov.vn
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Phòng CNTT 02703.836.158 0985.523.519 nttthao_ict.stttt@vinhlong.gov.vn

LIÊN HỆ GÓP Ý

Nhà tài trợ

Khảo sát

Ảnh hoạt động

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 3
  • Tổng lượt truy cập: 10192